Arenasalen kan bookes for internt bruk, men leies også ut til eksterne arrangementer.

Leie av Arenasalen

  • Det koster kr 400 + mva pr kveld å leie Arenasalen og kr 3000 + mva for leie en lørdag eller søndag, samt fredag kveld.
  • Beløpet blir fakturert i etterkant.
  • Leietager får tilgang til kjøkken inkludert dekketøy. Alt dekketøy skal vaskes og kjøres i maskin og ryddes tilbake i skap før leietager forlater hallen.
  • Arenasalen skal forlates slik den så ut ved ankomst.
  • Vasking inngår ikke i prisen, men må besørges av leietager. Vask kan imidlertid bestilles og kommer da som tillegg i prisen.  Dette avtales med daglig leder og spesifiseres i avtalen.
  • Det må være ferdig ryddet og vasket i god tid før første håndballkamp spilles dagen etter arrangementet. Dette blir spesifisert i leieavtalen.
  • Skulle det skje skade/ødeleggelser i hall eller på inventar, plikter leietaker å melde dette snarest. Skyldes ødeleggelse uaktsomhet av leietaker er denne erstatningspliktig for eventuell reparasjon eller nyanskaffelse.
  • Arenasalen leies bare ut til eksterne som er 30 år eller eldre.
  • Arenasalen leies ikke ut i forbindelse med høytider, da er hallen stengt.

Interessert? Ta kontakt på st.hallvardhallen@outlook.com

[calendar id=»136″]