Om Reistad IL

Klubben

Reistad Idrettslag – Vi spiller på lag

Reistad IL er…

 • en veldrevet klubb med egen idrettshall, sunn økonomi og et sportslig og sosialt godt tilbud til lag i alle aldre og av begge kjønn.
 • Rekrutteringen til klubben er primært i nedre Lier, samt deler av Drammen. Klubben har i dag ca 550 medlemmer i alderen 6-50 år.
 • Reistad ønsker å bidra til positiv utvikling av barne- og ungdomsidretten i nærmiljøet og jobber for å gi barn og unge et tilbud om idrett og fysisk aktivitet i trygge sosiale rammer. Bredde er viktig i klubben, målet er å ha med så mange som mulig så lenge som mulig. Vi skal gi et tilbud til alle uansett nivå og forutsetninger og til alle barn og ungdommer som ønsker å spille håndball.
 • Foruten spill i regional serie, Region Sør Cup, beachhåndball, Bring og Lerøy, deltar lag fra Reistad IL i en rekke håndballturneringer i inn- og utland gjennom hele håndballsesongen. Hele klubben reiser til Storhamar Cup den siste helgen i mai hvert år.
 • Reistad IL er en toneangivende klubb i Norge når det gjelder barne- og ungdomsidrett, både når det gjelder på og utenfor banen. Klubben hadde allidrett i SFO-tiden i mange år. Nå har vi allidrett for for 1. og 2. klasse og starter håndballtrening for barna fra og med 3. klasse.
 • Reistad har i samarbeid med St. Hallvard Håndballklubb etablert en egen Idrettsfritidsordning fra januar 2019.
 • I vinterferien arrangerer vi en allsidig håndballskole i samarbeid med st.Hallvard Håndballklubb for barna i vårt nedslagsfelt, Camp Reistad/SHK.
 • Sammen med Lier Kommune, BUA, rektorene på Egge, Hegg og Lierbyen skoler, samt idrettslagene Stoppen Sportsklubb, Lier Volleyballklubb, Tranby Turn og St. Hallvard Håndballklubb arrangerer vi åpen hall, FunFriday, i Reistad Arena for ungdomsskoleelevene i ytre Lier, nærmere bestemt elevene på ungdomsskolen på Høvik og Lierbyen fire fredager i året.
 • Nye Reistad Arena sto ferdig i 2013. den brukes som gymsal på dagtid av St. Hallvard og Lier Videregående skole. På kveldene og i helgene brukes hallen til trening og kamper for Reistad IL og for St. Hallvard Håndballklubb.

 

VISJON

Sør – Norges mest anerkjente håndballklubb
Håndball i regi av Reistad IL skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet, der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt.

MISJON

Håndball og glede for alle
Det å være en del av Reistad IL skal være med på å skape gode opplevelser for både foresatte og spillere.

 

VERDIER
Begeistring
Vi er begeistret for hverandre, klubben, idretten og historien: Vi er med på å skape glede og stemning på alle arenaer, både i trening og konkurranser, Vi er stolte av de prestasjoner som den enkelte spiller gjør

Respekt

Vi kjennetegnes av fair play når vi er ute og representerer,  for organisasjonens lover, regler og beslutninger. For hverandre som medlemmer, spillere, trenere, dommere, ledere og ansatte. For hverandres meninger og synspunkter uansett kultur, etnisitet og bakgrunn

Inkluderende

Vi skal ta vare på hverandre og gi et tilbud til alle uansett nivå og forutsetninger. Vi skal ha et tilbud til alle barn og ungdommer som ønsker å spille håndball. Alle medlemmer og foresatte skal kunne føle seg som en del av Reistad IL. Vi er målbevisste, fremadstormende og vi skal tørre å utvikle og prøve nye metoder

Engasjement

Vi har et stor positivt engasjement for egne og andres innsats, både i trenings- og kampsituasjoner. Vi utvikler klubb, spillere og støtteapparat og legger til rette for glede og prestasjoner. Vi utvikler trenere og ledere for å skape en enda mer engasjerende klubb. Vi utvikler ferdigheter for barn og ungdom innenfor håndball spesielt og idrett generelt. Vi har foreldre som involverer seg på og utenfor arenaen

Æresmedlemmer

– Erik Bjørnstad
– Arne Borch
– Ellen Hempel
– Ove Brude Kolstad
– Thomas Larsson

– Audun Lie
– Gro Odde
– Svein Skancke
– Gullik Steen
– Terje Steen

Medlemskontigent

 • Medlem
 • Kr 400
  Barn / voksen pr. år *
 • Familie
 • Kr 800
  pr år *

* Det tilkommer et aktivitetsgebyr pr. medlem som deltar på aktiviteter / lag.
Gebyret er kr 1100 for allidrett og 6-8 år, kr 1400 for 9-10 år, kr 1600 for 11-12 år, kr 1900 for 13-14 år, kr 2200 for 15-16 år, kr 3200 for Junior og kr 3200 for Senior.

Send melding her