Styret

Kontaktinformasjon

Erik Brekke Johnsen Styreleder 917 32 908
Robert Ege Sportslig leder 990 07 800
John Helge Bergflødt Økonomileder 406 39 567
Hanne Enger Styremedlem 906 32 142
Tor Hellumsand Styremedlem 900 62 110

Send melding her