Styret

Kontaktinformasjon

Erik Brekke Johnsen Styreleder 917 32 908
Robert Ege Sportslig leder 990 07 800
Tor Hellumsand Styremedlem 900 62 110
Christine Fossland Styremedlem 911 97 814
Line Bermingrud Styremedlem
Unn Wahl Karlsen Styremedlem

Send melding her