Styret

Kontaktinformasjon

Erik Brekke Johnsen Styreleder 917 32 908
Robert Ege Sportslig leder 990 07 800
John Helge Bergflødt Økonomileder 406 39 567
Hanne Enger Styremedlem 906 32 142
Hilde Lohne Karlsen Styremedlem

Send melding her