J 2008 (2)

Treningstider

Torsdag16:00-17:30Styrkerommet
Tirsdag17:00-17:30Oppvarmingsrommet
Fredag16:00-17:30Tranbyhallen
Onsdag20:30-22:00Reistad Arena bane B
Tirsdag16:00-17:00Reistad Arena bane B