Lierhallen

Treningstider

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Jenter 2013
Christine Fossland
16:30 - 17:30

Allidrett 2014
Morten Lærum
17:30 - 18:30

Gutter 2013
Jan Richard Lislerud
18:30 - 20:00

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Jenter 2012
Monica Aas
17:00 - 18:00

Allidrett 2015
Bjørgunn Rushfeldt
16:00 - 17:00

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00