Reistad Arena bane B

Treningstider

Reistad A | Reistad B | Hegghallen | Lierhallen

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2004
Tor Hellumsand
19:00 - 20:30

Herre
Richard Ege
20:30 - 22:00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2005
Ellen Vikmoen
16:00 - 17:30

Jenter 2002
Christoffer Moseng
17:30 - 19:00

Jenter 2006
Fredrik Pharo
19:00 - 20:30

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 03/04
Arild Haug
16:00 - 17:30

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
18:30 - 19:30

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
17:30 - 18:30

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2005
Ellen Vikmoen
18:00 - 19:30

Jenter 2007
Jochen Well
16:00 - 17:00

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
17:00 - 18:00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2002
Christoffer Moseng
16:00 - 17:30

Gutter 2002
Morten Lønnes
17:30 - 19:00

Gutter 2004
Tor Hellumsand
19:00 - 20:30