Reistad Arena

Nye Reistad Arena sto ferdig i 2013. Den brukes som gymsal på dagtid av St. Hallvard og Lier Videregående skole. På kveldene og i helgene brukes hallen til trening og kamper for Reistad IL.

Reistad Arena inneholder også Arenasalen som kan leies til mindre arrangementer som møter, kurs eller anledninger.

 

Les mer om leie av Reistad Arena her.

Informasjon om leie av Arenasalen finner du her.

Du kan også kontakte Reistad Arena ved styreleder Robert Ege på mobil 99 00 78 00 eller e-post dagligleder@reistadarena.no