Leie av Arenasalen

  • Arenasalen kan leies til private arrangement. Det koster kr 600 inkl. mva. pr. kveld og kr 4000 kr inkl. mva. for leie en lørdag eller søndag, samt fredag kveld. Beløpet blir fakturert i etterkant.
  • Leietager får tilgang til kjøkken inkludert dekketøy. Vasking inngår ikke i prisen, men må besørges av leietager.
  • Leien inkluderer ikke bruk av treningsbaner, tribuner eller garderober.
  • Beløpet blir fakturert i etterkant.
  • Salen og området rundt salen skal være ryddet og feid og alt søppel skal være tømt før salen forlates. Søppel skal kildesorteres og kastes i søppelrom.
  • Alt utstyr skal ryddes tilbake på plass. Salen skal se slik ut når den forlates som den gjorde da du ankom.
  • Skulle det skje skade/ødeleggelser i hall eller på inventar, plikter leietaker å melde dette snarest. Skyldes ødeleggelse uaktsomhet av leietaker er denne erstatningspliktig for eventuell reparasjon eller nyanskaffelse.
  • Bruker må ha egen brann-/sikkerhetsansvarlig under arrangementet, som har gjort seg kjent med rømningsveier, slukkeutstyr og brannmeldersentral.
  • Bruker må sørge for at parkering kun skjer på angitte parkeringsplasser.

 

Du kan benytte kontaktskjema på denne siden for å sende forespørsel om leie, eller ta kontakt direkte med daglig leder Tina Elisabeth Strandrud på mobil 920 12 437 eller e-post dagligleder@reistadarena.no