Leie av Arenasalen

  • Hvis salen er ledig , kan leietager få tilgang til kiosk og kafeteria.
  • Leien inkluderer ikke bruk av treningsbaner tribuner eller garderober.
  • Beløpet blir fakturert i etterkant.
  • Salen og området rundt salen skal være ryddet og feid og alt søppel skal være tømt før salen forlates. Søppel skal kildesorteres og kastes i søppelrom.
  • Alt utstyr skal ryddes tilbake på plass. Salen skal se slik ut når den forlates som den gjorde da du ankom.
  • Skulle det skje skade/ødeleggelser i hall eller på inventar, plikter leietaker å melde dette snarest. Skyldes ødeleggelse uaktsomhet av leietaker er denne erstatningspliktig for eventuell reparasjon eller nyanskaffelse.
  • Bruker må ha egen brann-/sikkerhetsansvarlig under arrangementet, som har gjort seg kjent med rømningsveier, slukkeutstyr og brannmeldersentral.
  • Bruker må sørge for at parkering kun skjer på angitte parkeringsplasser.

 

Du kan benytte kontaktskjema på denne siden for å sende forespørsel om leie, eller ta kontakt direkte med daglig leder Brita Sangolt, mobil 911 80 646 eller e-post st.hallvardhallen@outlook.com.