Leie av Reistad Arena

  • Leien for bruken av hallen er kr 400 pr. bane pr time.
  • Hvis hallen er ledig , kan leietager får tilgang til begge baner med tilhørende tribuner og garderober.
  • Leien inkluderer ikke bruk av kiosk, kafeteria og treningssenter.
  • Beløpet blir fakturert i etterkant.
  • Hallen skal være ryddet og feid og alt søppel skal være tømt før hallen forlates, både garderobe og tribuner. Søppel skal kildesorteres og kastes i søppelrom.
  • Alt utstyr skal ryddes tilbake på plass. Hallen skal se slik ut når den forlates som den gjorde da du ankom.
  • Skulle det skje skade/ødeleggelser i hall eller på inventar, plikter leietaker å melde dette snarest. Skyldes ødeleggelse uaktsomhet av leietaker er denne erstatningspliktig for eventuell reparasjon eller nyanskaffelse.
  • Reistad Arena er godkjent for 1000 personer. Bruker må ha egen brannansvarlig under arrangementet, som har gjort seg kjent med rømningsveier, slukkeutstyr og brannmeldersentral.
  • Bruker må sørge for parkeringsvakter slik at parkering kun skjer på angitte parkeringsplasser.

 

Du kan benytte kontaktskjema på denne siden for å sende forespørsel om leie, eller ta kontakt direkte med styreleder Robert Ege, mobil 99 00 78 00 eller e-post st.hallvardhallen@outlook.com

Se også timeplan for å se treningstider i hallen.