AKTIVITETER I REISTAD ARENA BANE A

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2006
Arild Haug
17:30 - 19:00

Gutter 2010
Andreas Larsson
16:00 - 17:30

2. divisjon damer/Junior damer
Goran Rajkovic
19:00 - 20:30

4. divisjon damer
Arild Haug
20:30 - 22:00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2009
Kjetil Larsen
16:00 - 17:30

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
17:30 - 19:00

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
17:30 - 19:00

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
19:00 - 20:30

Gutter 2006
Anne Sjøgren
20:30 - 22:00

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2009
Ingvild Cathrine Udengen
17:30 - 19:00

Jenter 2006
Arild Haug
16:00 - 17:30

3. divisjon herrer/Junior herrer
Richard Ege
19:00 - 20:30

Reistad Junior
Robert Ege
20:30 - 22:00

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2011
Christoffer Moseng
16:00 - 17:30

Jenter 2006
Arild Haug
17:30 - 19:00

Jenter 2007
Jochen Well
19:00 - 20:30

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
20:30 - 22:00

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
20:30 - 22:00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2007
Jochen Well
16:00 - 17:30

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
17:30 - 19:00

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
19:00 - 20:30

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
19:00 - 20:30

AKTIVITETER I REISTAD ARENA BANE B

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2009
Ingvild Cathrine Udengen
16:00 - 17:15

Jenter 2013
Christine Fossland
17:15 - 18:15

Jenter 2011
Silje van der Rest
18:15 - 19:15

Gutter 2006
Anne Sjøgren
19:15 - 20:30

3. divisjon herrer/Junior herrer
Richard Ege
20:30 - 22:00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2010
Ann-Kristin Midtskog
18:00 - 19:30

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
16:00 - 17:00

Gutter 2013
Jan Richard Lislerud
17:00 - 18:00

Gutter 2011
Christoffer Moseng
19:30 - 20:30

Jenter 2007
Jochen Well
20:30 - 22:00

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

2. divisjon damer/Junior damer
Goran Rajkovic
16:00 - 17:30

Gutter 2012
Ingrid Unelsrød Hansen
17:30 - 18:30

Jenter 2011
Silje van der Rest
18:30 - 19:30

Gutter 2009
Kjetil Larsen
19:30 - 20:30

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
20:30 - 22:00

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2010
Ann-Kristin Midtskog
16:00 - 17:00

2. divisjon damer/Junior damer
Goran Rajkovic
17:00 - 18:30

Jenter 2012
Monica Aas
18:30 - 19:30

Gutter 2010
Andreas Larsson
19:30 - 20:30

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
20:30 - 22:00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2006
Anne Sjøgren
16:00 - 17:30

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
17:30 - 19:00