AKTIVITETER I REISTAD ARENA BANE A

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

1. divisjon kvinner
Geir Oustorp
16:00 - 17:30

Gutter 2006
Anne Sjøgren
17:30 - 19:00

Jenter 2005
Ellen Vikmoen
19:00 - 20:30

Jenter 2004
Arild Haug
20:30 - 22:00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
18:30 - 19:30

Jenter 2005
Ellen Vikmoen
16:00 - 17:30

Gutter 2009
Kjetil Larsen
17:30 - 18:30

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
18:30 - 19:30

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
19:30 - 20:30

Junior dame
Robert Ege
20:30 - 22:00

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

1. divisjon kvinner
Geir Oustorp
16:00 - 17:30

Gutter 2005
Harald Viskum
19:00 - 20:30

Gutter 2004
Øystein Johannessen
20:30 - 22:00

Gutter 2004
Øystein Johannessen
20:30 - 22:00

Gutter 2010
Andreas Larsson
17:30 - 19:00

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Junior herre
Glenn Solberg
16:00 - 17:30

1. divisjon kvinner
Geir Oustorp
17:30 - 19:00

Gutter 2007
Erik Brekke Johnsen
19:00 - 20:30

Jenter 2005
Ellen Vikmoen
20:30 - 22:00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Junior dame
Robert Ege
16:00 - 17:30

Jenter 2004
Arild Haug
17:30 - 19:00

Gutter 2006
Anne Sjøgren
19:00 - 20:30

AKTIVITETER I REISTAD ARENA BANE B

Mandag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2006
Fredrik Pharo
16:00 - 17:30

Junior herre
Glenn Solberg
17:30 - 19:00

Gutter 2005
Harald Viskum
19:00 - 20:30

Gutter 2004
Øystein Johannessen
19:00 - 20:30

Herre
Richard Ege
20:30 - 22:00

Tirsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2010
Truls Moholdt
18:00 - 19:30

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
16:00 - 17:00

Jenter 2009
Ingvild Cathrine Udengen
17:00 - 18:00

Jenter 2007
Jochen Well
19:30 - 20:30

Jenter 2006
Fredrik Pharo
20:30 - 22:00

Onsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Jenter 2004
Arild Haug
16:00 - 17:30

Gutter 2009
Kjetil Larsen
17:30 - 18:30

Jenter 2009
Ingvild Cathrine Udengen
18:30 - 19:30

Jenter 2008
Mette Barth Andersen
19:30 - 20:30

Gutter 2006
Anne Sjøgren
20:30 - 22:00

Torsdag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2008
Erik Brekke Johnsen
16:00 - 17:30

Junior dame
Robert Ege
17:30 - 19:00

Jenter 2007
Jochen Well
19:00 - 20:30

Gutter 2005
Harald Viskum
20:30 - 22:00

Fredag

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

Gutter 2004
Øystein Johannessen
16:00 - 17:30

Junior herre
Glenn Solberg
17:30 - 19:00

Jenter 2006
Fredrik Pharo
19:00 - 20:30